Skip to main content

Komgrens Scharsterbrug noord (Joure)

De huidige versmalling komt voort uit een fietsveiligheidsrapport van 2019. Hierin wordt de kom aangemerkt als knelpunt met hoge prioriteit; er zouden 22 meldingen zijn gedaan van onveiligheid en één ongeval UMS (uitsluitend materiële schade).

Achteraf blijkt dat de bestaande afspraken hierover niet zijn meegenomen in de nieuwe aanbevelingen. De argumenten van 2011 zijn onverminderd van toepassing. Daar komt bij dat de brugbediening op afstand een extra negatieve invloed heeft op de doorstroming. Ook blijkt in de praktijk dat het voor Van der Meer heel lastig kan zijn om op en af het land te komen en vrachtwagens bij Heida de draai niet kunnen maken.

In het overleg tussen betrokken partijen en de gemeente, is de gemeente met een voorstel gekomen wat aansluit op de wensen van de betrokken partijen. De wegversmalling kan dan komen te vervallen, maar de fietsveiligheid blijft gewaarborgd door een lange invoegstrook.

Graag verzoeken wij u dit formulier in te vullen, zodat we kunnen nagaan of de voorgestelde oplossing aansluit bij uw wensen.

Sluitingsdatum is zondag 4 juni 2023.

Huidige situatie

(klik op plaatje voor vergroting)

Voorgestelde situatie

(klik op plaatje voor vergroting)

    1. Waarvan maakt u het meest gebruik?

    2. Welke oplossing spreekt u het meest aan?