Skip to main content

Jeu de Boules vereniging “De Havenboulers”

Doel van de Jeu de Boulesport

Beweging en ontspanning bieden voor iedereen, die er belangstelling voor heeft. De Jeu de Boules sport kan door mensen van alle leeftijden worden beoefend. Wij spelen de sport op recreatief gebied en de gezelligheid staat voorop. Onze vaste speelmiddag is donderdag vanaf.14.00 uur. In de Zomerperiode spelen we ook op dinsdagavond vanaf 19.00 uur.

Van onze club zijn ongeveer 25 personen lid, waarvan ongeveer 18 actief zijn ,in de sport.
De contributie van De Havenboulers bedraagt € 15.00 per half jaar.
Nieuwe leden zijn welkom en deze kunnen op een van onze speeldagen of avonden vrijblijvend eens komen kennismaken met deze sport . Informatie is ook mogelijk bij de bestuursleden.

De bestuursleden zijn:
Voorzitter: Cees Lenis hollandiastraat 34, tel. 415153
Secretaresse: Tjitske Bosma Tryegea 21, tel. 414165
Penningmeester: Fred Krijnen Pompstraat 7, tel. 410508

We spelen in competitieverband. We houden een zomer- en een wintercompetitie. Ook hebben we 2 maal per jaar een toernooi, waarvan één om het kampioenschap. Deze bijeenkomsten worden meestal met een gezamenlijke maaltijd afgesloten.