Skip to main content

IJsclub “Trijegea”

Over IJsclub Trijegea

Scharsterbrug kent een ijsclub met een lange historie. De vereniging is opgericht op 15 januari 1883. Op verschillende plaatsen in het dorp is een ijsbaan geweest. Achter de fabriek, naast de Skarsterrijn tussen het dorp en de A6 en achter voormalig Café Het Anker. Sinds 2008 kan er elk jaar een ijsvloer worden gelegd achter Trijegea wederom tussen het dorp en de A6. Hoewel het opnieuw een tijdelijke baan is hopen we voorlopig toch een vaste stek te hebben op deze plaats. Het bieden van schaatsmogelijkheden voor de jeugd staat voorop en de afgelopen winters is dat ook gelukt. Zodra de mogelijkheden zich er voor lenen zal het bestuur van de ijsclub zich ook inzetten voor het organiseren van leuke activiteiten voor zowel de jeugd alsmede de volwassenen. Te denken valt aan hardrijdwedstrijden, priksleden of ledenestafettes. Komt koning Winter niet dan zoeken we zelf het ijs op en nemen we de jeugd mee naar een overdekte ijsbaan.

Over het lidmaatschap

Ieder gezin in Scharsterbrug kan lid worden van de ijsclub. Voor € 3,00 per jaar is het hele gezin (ongeacht hoe groot) van harte welkom om de ijsbaan te betreden. Inwonende kinderen van 18 jaar en ouder dienen apart € 3,00 contributie te betalen. De contributie wordt elk jaar door de bestuursleden persoonlijk bij u afgehaald. Bent u nog geen lid en wilt u dat graag worden, laat het dan even weten bij onze penningmeester Marcel Zoetendal (06 – 53 47 99 33).

Bestuur

Theunes Braaksma (voorzitter): 06-5191 9336
Johanna Faber-Oudega (secretaris): 06-2711 8465
Marcel Zoetendal (penningmeester): 06-5347 9933
Coenraad van Meekeren: 06-2262 2345
Theo Flapper: 0513-418860