Plaatsnaambord Skarsterbrege - Scharsterbrug

Biljertferiening Skarsterbregster Biljert Froulju


Biljartclubje de Skarsterbregster Biljart Froulje (SBF) bestaat sinds januari 2009. Vanaf de start waren er dertien dames lid en dat aantal blijft tot op heden ongeveer gelijk. In het winterseizoen wordt er elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur
gespeeld in de kantine van tennisvereniging De Skarslach in Scharsterbrug. We beginnen altijd op de eerste dinsdag na de Joustermerke en eindigen meestal in april. Naast de reguliere competitiewedstrijden spelen we jaarlijks tegen de Freedstjitters en de Bregestjitters die ook in de kantine van De Skarslach spelen. Een aantal dinsdagen in het seizoen worden we weer een beetje bijgeschoold en hopen we ons gemiddelde iets op te krikken. Naast de grote beker die elk jaar door de competitie-
winnaar mee naar huis genomen mag worden, kunnen de dames ook strijden voor de SBF-cup. Een afvaltoernooitje
welke op eenn avond of verspreid over het seizoen wordt gespeeld.
Het motto van SBF is: "Gezelligheid voorop!"

Er is momenteel nog wel plaats voor extra leden. Aanmelden of verkrijgen van extra informatie kan bij:
Johanna Faber (0513-413736) of Sonja Kuipers (0513-419270).
Alle kampioenen van de afgelopen jaren nog even op een rijtje.

Competitiewinnaars:
Seizoen 2009/2010: Mirjam de Leeuw (1e deel)
Seizoen 2009/2010: Jolanda van der Wal (2e deel)
Seizoen 2010/2011: Sandra van Meekeren
Seizoen 2011/2012: Jolanda van der Wal
Seizoen 2012/2013: Karla Hettinga
Seizoen 2013/2014: Monica de Lange
Seizoen 2014/2015: Geldau Hettinga
Seizoen 2015/2016: Monica de Lange

SBF-Cup winnaars:
2010/2011: Geldau Bruinsma
2011/2012: Monica de Lange
2012/2013: Aukje Kooistra
2013/2014: Geldau Hettinga
2014/2015: Aukje Kooistra
2015/2016: Aukje Kooistra
Aukje Kooistra (Cup-winnaar 2012/2013) en Karla Hettinga (Competitie-winnaar 2012/2013)


De vier finalisten van de SBF-CUP


De top drie van de competitie, seizoen 2012/2013