Plaatsnaambord Skarsterbrege - Scharsterbrug

Plaatselijk Belang Scharsterbrug


Het bestuur van Plaatselijk Belang Scharsterbrug bestaat uit de volgende leden:

Wilco Kuipers, voorzitter
Hollandiastraat 40, telefoon: 06 5156 1944

 

Anetta de Jong, secretaris
Trijegea 79, telefoon: 06 5515 6152

 

Pieter de Lange, penningmeester

Rienstraat 19, telefoon: 06 52 31 53 75

 

Remco Burger, algemeen lid en contactpersoon voor de haven en AED

Hollandiastraat 36, telefoon: 06 4617 3033

 

Ybranda van der Hong, algemeen lid

Hollandiastraat48, telefoon: 06 2511 0370

 

Nico Postma, algemeen lid

Trijegea 29, telefoon: 06 5085 5922

 

Havenmeester: Remco Burger en Durk Faber


Onder Plaatselijk Belang hangt een aantal commissies.
Voor een overzicht van deze commissies en de commissieleden kunt u het organogram raadplegen, achteraan in de Nieuwsbrief BP (zie downloads).

Actueel Nieuws

 

In de Algemene Ledenvergadering op 13 maart 2017 is melding gemaakt van de dorpsvisie die recent door het bestuur is geactualiseerd.

De dorpsvisie vindt u bij de downloads. 

 

Projecten

 

In dit filmpje vindt u een impressie van de projecten tussen 2015 en 2017 met o.a. de aanleg van outdoor fitness, de bijenweide en revitalisering haven. 


Bijdrage voor activiteiten

Heeft u een leuk idee voor een activiteit in Scharsterbrug? Dan kunt u daarvoor een bijdrage aanvragen bij het bestuur van PB. Op hoofdlijnen komt een activiteit of evenement in aanmerking voor een bijdrage van PB (maximaal 100 euro) als het een maatschappelijk belang dient, voor alle dorpsbewoners toegankelijk is en geen commerciële doelen heeft.
De regels die het bestuur hiervoor heeft opgesteld, kunt u hieronder downloaden.

Onderwerpen?

Heeft u onderwerpen die u in de bestuursvergadering behandeld wilt zien, stuur dan een mail naar pbskarsterbrege.nl

Communicatie

In elke Bregepraat publiceert Plaatselijk Belang een nieuwsbrief om haar leden te informeren over alle zaken waarmee Plaatselijk Belang bezig is. Deze nieuwsbrief kunt u ook hieronder downloaden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Plaatselijk Belang kost 5 euro per jaar per adres.
Hieronder kunt u een bijlage downloaden met meer informatie over het lidmaatschap en het doel van PB.

Sociale media

Volg ons op Facebook via @pbscharsterbrug en Twitter via @PBscharsterbrug


Bijlagen:
Dorpsvisie
Agenda ALV 2017
Nieuwsbrief Bregepraat 36
Nieuwsbrief Bregepraat 35
Nieuwsbrief Bregepraat 34
Nieuwsbrief Bregepraat 33
Nieuwsbrief Bregepraat 32
Nieuwsbrief Bregepraat 31
Doprpsvisie 2016
Nieuwsbrief Bregepraat 30
Nieuwsbrief Bregepraat 29
Nieuwsbrief Bregepraat 28
Nieuwsbrief Bregepraat 27
Nieuwsbrief_26_Bregepraat.pdf
Nieuwsbrief_25_Bregepraat.pdf
Nieuwsbrief Bregepraat 24
Informatie Fitnesspark
Info voor leden PB
Criteria bijdrage