Plaatsnaambord Skarsterbrege - Scharsterbrug

Ferienings


 

Feriening Pleatslik Belang Skarsterbrege

Web: www.skarsterbrege.nl

Email: bestjoer: pbskarsterbrege.nl

Email: brêgepraat: bregepraatskarsterbrege.nl

Email: haven: havenskarsterbrege.nl

 

Tonielferiening "Nut en Nocht"

Web: nutennocht.skarsterbrege.nl

Email: nutennochtskarsterbrege.nl 

 

Tennisferiening "De Skarslach"

Web: www.tvdeskarslach.nl

 

Biljertferiening "Brêgestjitters"

Web: bregestjitters.skarsterbrege.nl

 

Biljertferiening "De Freedstjitters"

Web: freedstjitters.skarsterbrege.nl

 

Biljertferiening "Skarsterbregster Biljert Froulju"

Web: sbf.skarsterbrege.nl

 

Biljertferiening "De Trije Kûgels"

Web: trijekugels.skarsterbrege.nl

 

Jeu de Boules feriening "De Havenboulers"

Web: havenboulers.skarsterbrege.nl

 

IIsklup "Trijegea"

Web: iiskluptrijegea.skarsterbrege.nl

 

PKN tsjerke "Ouwsterhaule - Scharsterbrug"

Web: ouwsterhaulescharsterbrug.protestantsekerk.net