Plaatsnaambord Skarsterbrege - Scharsterbrug

Dorpsvisie


In 2008 zijn in het dorp zogenoemde keukentafelgesprekken gehouden met de inwoners. Doel was om zo tot een gedragen dorpsvisie te komen. Het nieuwe bestuur heeft een samenvatting gemaakt van de conclusies. Op 28 september 2009 konden de inwoners van Scharsterbrug hun opmerkingen kenbaar maken op deze conclusies tijdens een inloopavond. Er zijn geen bemerkingen gekomen. De conclusies van de keukentafelgesprekken en het document Dorpsvisie kunt u downloaden.

Bijlagen:
Dorpsvisie
Conclusies_keukentafelgesprekken.pdf